Home / Ebe Yardımcılığının Geleceği

Ebe Yardımcılığının Geleceği

2014 yılına kadar, Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler ebe ve hemşire unvanı alarak ve KPSS’de yeterli puan alarak ebe veya hemşire olabiliyordu. Yani sağlık meslek lisesi mezunları için ön lisans veya lisans düzeyinde ebelik veya hemşirelik bölümü okuma zorunluluğu yoktu. Ancak 18 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile sağlık lisesi öğrencilerinin ebe veya hemşire kadrosuna atanma durumları ortadan kaldırıldı.

Hemşire Yardımcılığı bölümü, 2014 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile gündeme gelen bir bölümdür. Bu tarihten önce Sağlık Meslek Liseleri aşağıdaki bölümlere öğrenci alabiliyordu

 • Hemşirelik
 • Acil Tıp Teknisyenliği
 • Diş Teknisyenliği
 • Radyoloji Teknisyenliği
 • Anestezi Teknisyenliği

2014 yılında gerçekleşen değişiklikle birlikte Sağlık Meslek Liseleri aşağıdaki bölümlere öğrenci almaya başladılar

 • Hemşire Yardımcılığı
 • Ebe Yardımcılığı
 • Sağlık Bakım Teknisyenliği

Bunlar içinde en popüler olan bölüm hemşire yardımcılığıdır. Çünkü bir hastane de istihdam edilebilecek ebe sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla ebe yardımcısı pozisyonu da sınırlıdır. Halbuki hemşireler hastanede neredeyse tüm tıbbi birimlerde görev alırlar. Dolayısıyla istihdam alanları daha geniştir. Sağlık bakım teknisyeni de ATT bölümüne ikame olarak getirilen bir bölümdür. Yardımcı ATT olarak düşünülebilirler. Bu bölümden mezun olanlar, liseyi bitirdikten sonra hemşire yardımcısı olarak devlet yada özel hastanelere görev alabiliyorlar.

Bundan Sonra Ne olur?

Üç ihtimal var;

 • Önümüzdeki yıllarda hemşire yardımcıları daha az ücrete hemşire gibi mi çalıştırılacak ?
 • İstihdam açığı yüzünden yeni bir yönetmelikle bu öğrenciler sınavlı bir sistemle fark derslerini vererek hemşire mi yapılacak?
 • Yada öğrenciler mezun olduktan sonra 4 yıllık fakülte bitirip mi hemşire olacaklar ?

şimdilik geçerli olan son ihtimal bu yüzden Mesleğim Sağlık Lisesi gibi okulların uyguladığı hafta sonu YGS- LYS kurslarına sahip okulların önemi ortaya çıkıyor. Yine de ne olacağını beraberce bekleyip göreceğiz…

Şartlar Ücretler ?

Hemşire yardımcılığı bölümü eğitim ücreti 12000 TL civarında. Yemek parası ve servis parası da cabası. Fiyatlar aşağı düştükçe ilk feragat edilecek şey kalite oluyor. Örneğin ucuz bazı sağlık meslek liselerinde hiç bir sosyal faaliyet olmadan ve sağlık derslerinin çoğu gereken önem atfedilmeden boş ders olarak gerçekleştiriliyor. Veliler haklı olarak çocuğum meslek sahibi olsun geleceği garanti olsun diye okutuyor çocuklarını. Gel gör ki, plansız, programsız, denetimsiz, kurumlar sayesinde sağlık personeli olacak öğrencilerin okulları kalite anlamında çok zayıf. İyi liseler yok mu ? Elbette var…

İstanbul da Mesleğim Sağlık Lisesi kendi hastanesine sahip olan ve uyguladığı eğitim sistemi ile ön plana çıkan bir lise.  Mezunlarına üniversite kazandırmak için haftada 7 gün eğitim veriyor. Staj için öğrencilerinin hepsini devlet hastanelerine gönderiyor.

Eski Mezunlar ?

Sağlık meslek liselerinden daha önce mezun olmuş olanlar ve 2013 girişli olup şu anda bu liselerde okumakta olanlar ebe veya hemşire unvanı alabilecek; ancak bu alanlara olan atamalar da düşük oranda olacak dolayısıyla son sağlık meslek lisesi mezunları genelde özel sağlık kuruluşlarında kariyer yapacaklar.